Engbergen

Engbergen voorziet in een grote recreatieve behoefte. Door de vele mensen die Engbergen bezoeken slijt het bos op de rivierduin en staat de natuur onder druk. Tegelijkertijd doen zich in het gebied Engbergen en omgeving verschillende andere (ruimtelijke) ontwikkelingen voor.

De aanleg van natte en droge ecologische verbindingszones, de vraag naar ruimte voor waterberging, de onveilige situatie van de Engbergseweg en twijfels bij agrariërs over hun toekomstperspectief in het gebied zijn daarvan de belangrijkste ontwikkelingen. Om te voorkomen dat al deze ontwikkelingen los van elkaar worden aangepakt is er één integrale visie op het gebied ontwikkeld. 

In de visie staat een beeld beschreven hoe het gebied Engbergen eruit gaat zien. De visie is gericht op het stimuleren van initiatieven en ontwikkelingen die leiden tot de beoogde invulling van het gebied. De gemeente werkt mee aan de concrete invulling van de visie en ondersteunt plannen die binnen de visie passen.

Deelprojecten

Het plan Engbergen bestaat uit de volgende deelprojecten:

·
Herontwikkeling Kernspark (inmiddels gereed)
·Verplaatsen hertenkamp
·Ontwikkeling (natte en droge) natuur rondom Engbergen (in ontwikkeling)
·Verbeteren verkeersveiligheid Ulftseweg-Engbergseweg (rotonde en afslag Diekshuus)
·Compostering verplaatsen en parkeerruimte van maken
·Herstel en ontwikkeling van wandel-, fiets- en ruiterpaden en verplaatsen kanostoep
·Ontwikkelen van ontbrekende delen in de verbinding tussen Engbergen en 't Landfort
·Ontwikkelen van ontbrekende delen in de verbinding tussen Engbergen en Huis Wisch
·Restauratie Korenmolen Voorst
·Opwaardering speeltuin en restaurant Engbergen
·Ontwikkeling 
·Functieverandering agrarisch bedrijf Rosier aan de Bosweg tot een landgoed "Ruissengoet"
·Ontwikkeling van NSW-landgoed Engbergen door familie Van Bon
·Functieverandering agrarisch bedrijf Schieven aan 't Lohrpad tot recreatiebedrijf 't Lohr 
·Beoogde uitbreiding restaurant Van Hal
·Kavelruil
·Uitbreiding buiten(sport)activiteiten Magic Outdoor Sports

En kijk natuurlijk op de website www.engbergen.nu